• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

راهکار تخصصی مبتنی بر فناوی اطلاعات ویژه‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها

از منظر چرائی و چگونگی تامین نیاز‌های فناوری اطلاعات، وجه مشترک اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با هلدینگ‌ها، از یکسو امکان برنامه‌ریزی کلان در سطح گروه و تسری آن به زیر‌مجموعه‌ها (بودجه) و ضرورتاً نظارت بر کنترل فعالیت‌های آنان (عملکرد) می‌باشد و از سوی دیگر لازمست امر تجمیع اطلاعات واحدها و شرکت‌های تابعه و وابسته را بطریقی پوشش دهد که شیوه‌ی مدیریت موثر بر مبنای اطلاعات را برای مدیران گروه و شرکت مادر میسر سازد.

تعریف راهکار تخصصی رایورز ویژه‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها

از آنجائی‌که هدف شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز از بدو تاسیس، ارتقاء سطح بهره‌وری سازمان‌ها با ارائه‌ی سیستم‌های یکپارچه و ارائه‌ی راهکار‌های بهبود سازمانی مبتنی برفناوری اطلاعات بوده، در طول دوران فعالیت مستمر و موثر خود تلاش‌ نموده است که با بهره‌گیری از تکنولوژیهای روزآمد و متناسب با ارتقاء تدریجی درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها، علاوه بر ارائه‌ی سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) در سطح شرکت مرکزی، هلدینگ و شرکت‌های گروه، از یکسو راهکارهای تخصصی مبتنی بر فناوری اطلاعات ویژه‌ی آنان را با اتکاء بر سیستم‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز(RayBPMS) با قابلیت اجرا به‌صورت همگن و یکپارچه در شرکت مادر و کلیه‌ی شرکت‌های گروه عرضه نماید و از سوی دیگر با ساخت و استقرار ابزارها و امکانات سیستمی حوزه‌ی مدیریت (RayBI) خصوصاً ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیر مجموعه‌ها (RayDWH) همزمان با تجمیع و ضرورتاً تلفیق اطلاعات زیرمجموعه‌ها، امکان نظارت و پایش مستمر عملیات و اطلاعات را فراهم نماید. در این راستا، شرکت رایورز با ارائه‌ی خدمات تخصصی و استقرار محصولات نرم‌افزاری مناسب از جمله سیستم‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت سهامداران، برنامه‌ریزی و بودجه و نظائر آنها، ابتدا نیازهای فناوری اطلاعات بخش‌ها و فعالیت‌های اصلی این دست از سازمان‌ها را پوشش می‌دهد و سپس با استقرار سیستم‌های عملیاتی لجستیکی همگن از جمله سیستم‌های یکپارچه در حوزه‌های مالی و حسابداری مدیریت، اداری و منابع انسانی و بازرگانی تامین، بهره‌برداری از نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات را ممکن می‌سازد.

اجزاء سیستمی راهکار پیشنهادی

 • سیستم‌های حوزه‌ی مالی، اداری و منابع انسانی در سطح شرکت مادر و شرکت‌های گروه (RayMIS)
 • سیستم حسابداری مالی تجمیعی و تلفیقی در سطح شرکت مادر
 • سیستم مدیریت امور سهامداران و پورتال سهامداران در سطح شرکت‌های سهامی گروه و شرکت مادر
 • ماژول مدیریت فرآیندهای سرمایه‌گذاری با استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)
 • سیستم تعاملی و یکپارچه‌ی تخصیص بودجه‌ و ثبت عملکرد در سطح شرکت مادر و شرکت‌های گروه
 • ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (RayDWH)
 • ابزار گزارش‌دهی مدیریت (RayMRS) و داشبورد مدیران

دستاورد‌های ایجاد پایگاه داده متمرکز و ابزار RayDWH

از آنجائی‌‌که در شرکت‌های هلدينگ، تنوع و پیچیدگی آرایش ساختار سازمانی در نحوه‌ی ارتباط بين افراد و واحدها در شرکت مادر و شرکت‌هاي زيرمجموعه، نقش بسزائی ایفا می‌کند، اتکاء به ابزارها و سیستم‌های مکانیزه‌ی روزآمد در این نوع سازمان‌ها، در چابکي مجموعه، تأثير بسزايي خواهد داشت. راهکار رایورز در این زمینه، استفاده از ماژول‌های تجمیع و سازماند‌دهی اطلاعات (RayDWH) و سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS) می‌باشد، بطوریکه از این طریق، مجموعه‌ی‌ استراتژي‌ها طراحي و سپس بر اساس آن، کارها و فعاليت‌ها مابین بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و نهایتاً هماهنگي مطلوب و مورد انتظار ميان شرکت‌های گروه امکان‌پذیر می‌گردد. شایان ذکر است که در اين روش، عمليات و فعاليت‌هاي داخل سازمان بنحو مناسبی آرايش مي‌يابند و خطوط مسئوليت و اختيارات هر شخص و مجموعه به شکلی مشخص تعيين و اجرا مي‌شود. از سوی دیگر بر اساس فرآیندهای طراحی شده، انواع روش‌های گردش کار و الگوهای گزارش‌دهي و نیز تعیین کانال‌هاي ارتباطی رسمي و نیز نحوه‌ی تقسیم مسئوليت‌ها و تفویض اختيارات در زیر مجموعه‌ها مشخص می‌گردد و این امر نهایتاً به استاندارد‌سازی رویه‌های جاری درون سازمانی و برون سازمانی و بهبود رویه‌های گردش کار شرکت‌های گروه منجر می‌شود. از ويژگي‌هاي يک هلدينگ چابک، جمع‌آوری مستمر اطلاعات صحیح و قابل اتکاء زیر مجموعه‌ها از یکسو و توان تسريع و تسهيل در تصميم‌گيري و واکنش مناسب به محيط و حل تعارضات بين واحدها از سوی دیگرست، خاصه آنکه در يک ساختار سازماني با آرايش درست و با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری مناسب و شایسته، جريان اطلاعات با دقت بالا و سرعت زيادي اتفاق مي‌افتد و به‌تبع آن اصل چابکي سيستمی در مجموعه ايجاد مي‌شود.

مراحل استقرار راهکار

 • شناخت اهداف کلان و انتظارات مدیریت
 • بررسی و تحلیل سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه‌یابی)
 • ارائه‌ی پیشنهاد بهبود، طراحی مدل مطلوب و ترسیم نقشه‌ی راه
 • طراحی مفهومی سیستم‌ها و مدل‌سازی اطلاعات پایه همگن
 • استقرار پایگاه داده‌ی متمرکز و طراحی مدل ارتباطی و تبادل اطلاعات بین گروهی
 • استقرار سیستم‌های تیپ در شرکت‌ مادر و شرکت‌های منتخب گروه
 • استقرار سیستم‌های ویژه‌ در شرکت مادر و شرکت‌های منتخب گروه
 • آموزش نظری و عملی تیم راهبری پروژه در هلدینگ و شرمت‌های گروه
 • نظارت بر استقرار سیستم‌ها در سایر شرکت‌های گروه توسط تیم راهبری پروژه و پشتیبانی از آنان

چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها

 • پراکندگی جغرافیائی و ناهمگنی در فعالیت‌های شرکت‌های گروه و زیرمجموعه‌ها
 • چگونگی ایجاد هم‌افزائی در سطح شرکت مادر و شرکت‌های گروه
 • برنامه‌ریزی کلان، نظام بودجه ریزی و کنترل بهای تمام شده‌ی فعالیت‌ها
 • استفاده از شیوه‌های نوین در مدیریت دانش در جهت و ارتقاء بهره‌‌وری سازمانی
 • بکارگیری روش‌های روزآمد در جمع‌آوری و کنترل بهینه‌ی اطلاعات مورد نیاز
 • ضرورت بکارگیری نظام یکپارچه مدیریت سازمانی و اجرای رویه‌های همگن
 • ارتقا‌ء سطح شفاف‌سازی اطلاعاتی سازمانی ( درون‌گروهی و میان‌گروهی)
 • استخراج سریع و دقیق اطلاعات جهت استفاده‌های درون و برون سازمانی
 • کنترل مستمر تغییرات در اطلاعات، سیستم‌ها و روش‌ها و سامانه‌های سازمانی
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.