• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

راهکار سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری

راهكار تخصصي مبتني بر فناوري اطلاعات در سازمان‌های عمرانی، شرکت‌های پیمانکاری و مؤسسات خدمات مشاوره و نظارت (فعالیت‌های پروژه محور)، مجموعه‌ی سيستم‌ها و روش‌هایی است كه كلیه‌ی فعاليت‌هاي اصلي و لجستيكي آن‌ها را پوشش مي‌دهد و امكان مديريت مؤثر بر مبناي اطلاعات را برای مدیران و تصمیم سازان فراهم مي‌سازد.

طرح‌های عمرانی به عنوان زیربنای توسعه و شکوفایی کشور به حساب می‌آید و در نظام اقتصادی و بودجه‌بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ولی متأسفانه در رابطه با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور از مرحله‌ی تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه‌ی اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجرای پرو‌ژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهره‌برداری طرح، مشکلات فراوانی پیشِ‌روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره‌برداران، یعنی همان سه راس مثلث سازندگی کشور قرار دارد که برآیند همه‌ی این معضلات در طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و بعضاً نیمه کاره ماندن آن‌ها خود را نشان داده است تا جایی که هم اکنون با تعداد بیشماری پروژه‌ی نیمه‌کاره و یا پروژه‌هایی که اصلا توجیه وجودی خود را از دست داده‌اند، روبرو هستیم. بنابراین سازندگی در کشور ما هم اکنون با بحران عمیقی روبرو شده که تأخیر در اجرای پروژه‌ها و پایین آمدن کیفیت کارها از یک‌سو و نابسامانی حاکم بر روابط بین عوامل سازندگی از سوی دیگر نشانگر آن است. در این بین بررسی مشکلات سازندگان صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرایی پروژه‌های عمرانی و ارائه‌ی راهکارهای سیستمی برای آن‌ها و در جهت حل مؤثر این معضلات، از اهمیت والایی برخوردار است. شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در راستای رسالت حرفه‌ا‌ی خود و نهادینه کردن شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات در شرکت‌ها و سازمان‌ها، با درک اساسی معضلات و چالش‌های فوق‌الاشاره از یکسو و بهره‌گیری از تجارب موفق (Best Practices) در استقرار راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی دیگر، اتخاذ رویکرد سیستمی یکپارچه را برای فعالین کسب و کارهای پروژه محور (سازمان‌های عمرانی، شرکت‌های پیمانکاری، مؤسسات مهندسی مشاور و . . .) پیشنهاد می‌کند و به همین منظور راهکار تخصصی ویژه‌ی مبتنی بر ICT را برای کوشندگان حرفه‌ی ساخت و ساز ارائه داده است.

خدمات مشاوره
 • شناخت و عارضه یابی و پیشنهاد بهبود

 • طراحی مفهومی ( سیستم بهای تمام شده)

 • سیستم حسابداری ارزی

 • طراحی مدل اطلاعاتی

 • بهبود الگوی گزارش گری مالی و مدیریتی

 • شناخت و عارضه يابي و پيشنهاد بهبود اين فعاليت به منظور شناخت و آسيب شناسي سيستم ها و روش ها، زيرساخت ها و پلاتفرم سخت افزاري و ارتباطي، الگوي گزارش گري موجود و با هدف ارائه پيشنهاد بهبود براي استفاده حداکثري از ظرفيت هاي راهکار ارائه شده، انجام مي شود و اولين رکن استقرار سيستم هاي يکپارچه به شمار مي رود.

 • طراحي مفهومي (پيش نياز سيستم بهاي تمام شده) براي دستيابي به الگوي مناسب هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده، فعاليت هايي نظير "تبيين اصول و مفروضات بهاي تمام شده"، "طراحي ساختار کدينگ حساب ها و مراکز فعاليت"، "تدوين روش شناسايي و ثبت حسابداري بهاي تمام شده" و"شناسايي ورودي ها، پردازش ها و خروجي هاي سيستم" ضروري است. اين فعاليت ها در قالب "طراحي مفهومي سيستم بهاي تمام شده" طبقه بندي شده اند.

 • طراحي مدل اطلاعاتي پس از انجام فعاليت هاي شناخت و طراحي مفهومي، سازمان آماده مي شود تا سيستم هاي يکپارچه طبق برنامه زمان بندي مناسب و به صورت مرحله اي در آن استقرار يابد. در اين مرحله، طراحي و تنظيم جداول پايه کليه سيستم ها بر اساس نتايج به دست آمده از فعاليت هاي شناخت و طراحي مفهومي در دستورکار قرار مي گيرد.

 • بهبود الگوي گزارش گري مالي و مديريتي يکي از اساسي ترين انتظارات مديران پس از استقرار سيستم هاي جامع اطلاعاتي، بهبود الگوي گزارش گري موجود و استفاده از ابزارهاي مناسب سيستمي براي استخراج گزارشات متنوع و به موقع، با اتکاء به اطلاعات صحيح مي باشد. به همين منظور فعاليت "بهبود الگوي گزارشگري مالي و مديريتي" انجام مي شود تا از کليه ظرفيت هاي سيستم هاي يکپارچه در جهت ارائه گزارشات مناسب در مقاطع مختلف و زمان هاي دلخواه حتي بدون حضور در محل کار استفاده گردد.

استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات
 • پايگاه داده يكپارچه برای كارگاه‌ها و پروژه‌ها

 • پايگاه داده مستقل برای شركت‌های گروه

 • پايگاه داده متمركز برای تجميع اطلاعات شرکت‌های گروه

 • نظر به اینکه اکثر پروژه‌های عمراني از پراکندگي جغرافيايي برخوردارند و زيرساخت مناسب مخابراتي در محل‌هاي اجرای پروژه‌ها وجود ندارد، راهکار جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات رایورز در حوزه‌ی سازمان‌های عمرانی و شرکت‌های پیمانکاری با استفاده از ابزارهاي متنوع انتشار و تبادل اطلاعات راه دور، نحوه چیدمان و طراحی الگوی مناسب برای استقرار پایگاه داده را به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌دهد:

 • پايگاه داده يكپارچه براي كارگاه ها و پروژه ها

 • پايگاه داده مستقل براي شركت هاي گروه

 • پايگاه داده متمركز براي تجميع اطلاعات شرکت‌های گروه

 • و از طریق به‌کارگیری تواًمان نرم‌افزارهای متنوع عمومی و ویژه‌ی فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری نظیر سیستم مدیریت قراردادها، تایم شیت کارکنان و ماشین‌آلات و نظائر آن‌ها در یک پایگاه داده متمرکز و یکپارچه‌ی شعبه‌پذیر، تمامی حوزه‌های عملیاتی را به صورت جامع پوشش می‌دهد و امر مدیریت بر مبنای اطلاعات را محقق می‌سازد.

فرآيند مدار‌سازی سازمان RayBPMS
 • لايه سيستم‌های عملياتی مبتنی بر ميز کار

 • لايه اتوماسيون

 • لايه تصميم‌گيری بر مبنای اطلاعات

 • لايه اطلاع‌رسانی مديريتی

 • سيستم مديريت فرآيند کسب و کار رايورز شامل زيرساخت جامعي جهت طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي سازمان است. اين سيستم با خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در هر مجموعه، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي را جهت بهره برداري بهينه از منابع محدود سازمان فراهم مي سازد. لايه هاي متشکله اين محصول عبارتند از:

 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار مکانيزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات ميان واحدهاي سازماني و سيستم هاي عملياتي مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهيل فرآيند انجام کار خواهد انجاميد.

 • لايه اتوماسيون اين لايه، امکان تعريف چرخه گردش کار ميان افراد و هم چنين استفاده از گزارشات و مستندات پشتيبان تصميم گيري و نظاير آنها را جهت تحقق مکانيزاسيون فرآيند فراهم مي کند.

 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات در اين لايه، با اتکاء به انبوه اطلاعات توليد شده توسط سيستم هاي مستقر در واحدهاي عملياتي، امکان ساخت و تهيه گزارشات جديد عملکردي و مقايسه اي براي تصميم گيري بهينهدر هر مرحله، فراهم مي شود.

 • لايه اطلاع رساني مديريتي اين لايه، امکان دسترسي به اطلاعات آماري گردش کار (در ميان واحدهاي سازماني) و نيز شناسايي گلوگاه هاي کاري را براي مديريت سازمان فراهم مي آورد تا بتوانند جهت تسهيل فرآيند انجام کار، تصميمات مناسبي را اتخاذ نمايند.

 • دامنه کاربرد BPMS در سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري يکي از نيازهاي اصلي سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري در راستاي تعميق اتوماسيون عمليات در سازمان،مکانيزه نمودن فرآيندهاي مرتبطبا "مديريت درخواست هاي درون و برون سازماني" است. نمونه اي از اين درخواست ها، فرآيند تأمين کالا و خدمات و تهيه مواد و مصالح است. با مكانيزه شدن اين فرآيند، كاربران مي توانند بدون نياز به ورود به سيستم هاي عملياتي (مانند انبار) تنها از ميز كار خود با ثبت يك درخواست كالا، فرآيند تأمين را آغاز نمايند. پس از گردش درخواست در كارتابل افراد مختلف و تأييد توسط سمت هاي مربوطه، درخواست کالا در انبار ثبت مي گردد و فرد متقاضي هميشه مي تواند از آخرين وضعيت درخواست خودمطلع مي گردد.

ابزارهای حوزه‌ی مدیریت
 • ابزار گزارش‌دهی مديريت (MRS)

 • ابزار تجميع و سازمان‌دهی اطلاعات زيرمجموعه‌ها (DWH)

 • ابزار اداره هوشمند كسب و كار (BI)

 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS) سيستم گزارش دهي مديريت به عنوان لايه نرم افزاري فوقاني سيستم هاي عملياتي رايورز، موظف به بازيابي و تلفيق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه هاي کاري مختلف از جمله حوزه تأمين و نگهداري مواد و مصالح، پايگاه ماشين آلات، مالي و اداري، منابع انساني و قراردادها در يك سازمان واحد و کليه زيرمجموعه ها و شعب آن مي باشد. هر يك از سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي حوزه هاي فوق از طريق فايل ها و جداول اصلي مربوطه، به همراه برخي گزارشات كليدي كه به نوبه خود به صورت فايل هاي اطلاعاتي قابل استفاده مي باشند، ورودي لازم جهت سيستم گزارش دهي به مديريت را تهيه مي نمايند. سيستم مذكور در يك محيط همگن با بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را فراهم مي سازد. بدين معني كه علاوه بر فراهم كردن زمينه اعمال نظارت بر حوزه هاي کاري مختلف از طريق كنترل اطلاعات عملياتي تأمين شده توسط سيستم هاي هرحوزه و هم چنين بازيابي اطلاعات ساده و تركيبي در ارتباط با نيازهاي پيش بيني نشده، امكان تأمين چك ليست گزارشات مديريت را به صورت لحظه اي و نيز در دوره هاي زماني روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه فراهم مي سازد.

 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH) اين ابزار قادر است در محيط هاي اطلاعاتي همگن در هر يک از زيرمجموعه ها که داراي پايگاه داده مستقل هستند، از طريق بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را براي مديران دفترمرکزي/شرکت مادر فراهم سازد.

 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI) هوشمندي تجاري به تكنيك هاي كامپيوتر محوري گفته مي شود كه براي تشخيص، استخراج و تحليل داده هاي مرتبط با يك كسب وكار مورد استفاده قرار مي گيرند. تكنولوژي هوشمندي تجاري، داده هاي تاريخچه اي، وضع فعلي و فضاي پيش بيني عمليات سازمان را به طور همزمان مورد استفاده قرار مي دهد. هدف استفاده از هوشمندي تجاري، پشتيباني از مديران سطوح مختلف سازمان در امر تصميم گيري مي باشد. سيستم گزارش ساز، ابزار تجميع داده ها و سيستم گزارش دهي به مديريت از سطوح اين سيستم هستند. سطح آخر يك سيستم هوشمندي تجاري ابزار داشبورد مديريتي است كه به تازگي توسط شركت رايورز توليد شده است. داشبورد مديريتي ابزاري ست كه امكان مانيتور كردن شاخص هاي كليدي عملكرد سازمان (KPI) را براي مديران آن سازمان فراهم مي سازد. شاخص هايي از قبيل "درصد تحقق برنامه"، "عقب افتادگي فرآيندها"، "پيشرفت ريالي پروژه"، "پيشرفت فيزيکي پروژه"، "مصرف مواد در پروژه" و... مي توانند در رديف شاخص هاي کليدي مدنظر مديريت، جهت پايش سازمان به شمار روند که بسته به نياز مديران قابل تعريف، تغيير و توسعه هستند.

 • دستاوردهاي حاصل از استقرار سيستم داشبورد مديريتي، به قرار زير است:

 • محاسبه شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI) با استفاده از داده هاي موجود در سيستم ها

 • کمک به تصميم گيري سريع و بهينه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده

 • نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه

 • نظارت بر عملکرد سازمان

 • سهولت در شناسايي و تصحيح روندهاي ناصحيح و تنگناها

سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده
نرم‌افزارهای پيشنهادی به سازمان‌ها

دغدغه مدیران سازمان های عمرانی و پيمانکاری

 • برنامه‌ریزی توسعه‌ی کسب و کار و مدیریت منابع سازمان
 • نحوه‌ی حضور موفقیت‌آمیز در مناقصات و انعقاد قراردادها
 • مدیریت بهینهی تأمین کالاها و خدمات (سفارشات خارجی و خرید‌های داخلی)
 • مدیریت پروژه‌های برون‌سپاری و کنترل عملکرد پیمانکاران
 • مدیریت و کنترل پروژه‌ها (زمانی، ریالی، فیزیکی، … ) و جلوگیری از تطویل زمان انجام آن‌ها
 • محاسبه و کنترل بهای تمام شده پروژه‌ها و فعالیت‌ها
 • تنظیم و بررسی دقیق صورت‌وضعیت‌ها و ارسال بموقع آن‌ها
 • مدیریت متمرکز درآمد/ هزینه پروژه‌ها و کارگاه‌ها با توجه به پراکندگی جغرافیائی
 • دسترسی آنلاین به اطلاعات کل پروژه‌ها
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی تفکیکی و تجمیعی پروژه‌ها

ويژگی هاي خاص صنعت پيمانکاری و عمرانی

 • پراكندگي مكاني و توزيع جغرافيایی (طرح‌ها/ كارگاه‌ها/ پروژه‌ها/ …)
 • تنوع فعالیت‌ها و پروژه‌ها (EPC /C/MC / EPCF/ …)
 • پیچیدگی در اولویت‌بندی و تخصیص منابع
 • جایگزینی مستمر نیروی انسانی در پروژه‌ها
 • مدل‌های متنوع گردش عمليات و اطلاعات
 • نقش محوری پایگاه ماشین‌آلات در کسب و کار
 • تغييرات مستمر در برنامه‌ی انجام فعاليت‌ها
 • اجرای غیرمتمرکز / برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت متمرکز
از ما سوال بپرسید

اگر برای دریافت مشاوره نیاز به کمک دارید فرم را پر کنید ما در اسرع وقت با شما تماس میگیریم .

Hidden
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.