همکاری فیسبوک و یاهو در زمینه موتورهای جستجو

به گزارش Sunday Telegram ممکن است این دو شرکت در زمینه جستجو به یکدیگر بپیوندند. این موقعیت اگر فقط در حد حرف نباشد می تواند برای هر دو شرکت، سود سرشاری به همراه داشته باشد و البته در این میان گوگل ضرر می کند. آیا واقعاً یاهو و فیسبوک می خواهند در زمینه جستجو با یکدیگر متحد شوند؟ گزارش این خبر را Sunday Telegram از یک منبع ناشناس نقل کرده است.

بر اساس این گزارش، ماریسا میر ارشد اجرایی یاهو و شریل سندبرگ مدیرعامل ارشد فیسبوک در مورد کار بر روی یک موتور جستجوی مشترک مذاکره کرده اند. برخی نظاره گران این صنعت از این خبر انتقاد کرده اند. کارا سویشر از شرکت of All Things D که همیشه پیگیر فراز و نشیب های یاهو بوده، می گوید منابع وی اطلاع داده اند این دو شرکت بزرگ صنعت کامپیوتر در حال حاضر، مشغول مذاکره در مورد یک موتور جستجوی مشترک نیستند و مایکروسافت هم تصمیم ندارد بگذارد یاهو از قرارداد درازمدتش با این شرکت در زمینه جستجو دست بکشد.

گفته می شود میر و سندبرگ دو همکار قدیمی هستند که قبلاً در گوگل با یکدیگر کار می کرده اند و می فهمند که زمینه کاری جستجو می تواند چه هزینه هایی بر یک شرکت تحمیل کند. میر از ماه جولای که مدیر ارشد اجرایی یاهو شده است، به دنبال راهی است تا جانی دوباره به محصولات و مهندسی یاهو ببخشد. اخیراً این دو شرکت کمی قبل از اینکه میر به این سمت منسوب شود، در مورد حق ثبت اختراعاتشان تصمیم گیری کرده بودند.

منبع: