Instagram عکس های کاربران را نخواهد فروخت!

رایورز - پس از اعتراض کاربران ، Instagram می گوید به شکایاتی که به تغییر سیاست هایش شده، پاسخ می دهد. پس از اینکه این شرکت با موجی از شکایات خشمگینانه کاربرانش مواجه شد، اواخر روز سه شنبه اعلام نمود سعی خواهد کرد تغییراتی که در سیاست هایش اعمال کرده را توضیح دهد.

شریک این شرکت سعی دارد توضیح دهد که آنها عکس های کاربران را به فروش نخواهند گذاشت. این برنامه محبوب به اشتراک گذاشتن عکس -که اخیراً به دست فیس بوک افتاده- می گوید آنها بازخورد کاربران به تغییر سیاست هایشان را شنیده و در تلاشند تا آنها را خشنود سازند.

به نظر می رسید که سیاست های جدید این شرکت معتقد است با وجودی که آنها مالک عکس های کاربران نیستند، این گزینه برای آنها وجود دارد که به عکس های موجود، مجوز داده و آنها را به آگهی دهندگان و یا شرکت های دیگر بفروشند.

این خبر موجب برانگیخته شدن خشم فراوانی از جانب کاربران به ویژه بر روی توئیتر شد، کاربران از این مسئله که Instagram می خواهد بدون کسب اجازه از آنها از عکس هایشان کسب درآمد کند به خشم آمدند. بسیاری از کاربران تهدید کردند که دیگر از این سرویس استفاده نخواهند کرد.

منبع: