برنامه شریک SAP گسترش پیدا می کند تا برنامه های ابر را دربرگیرد

رایورز - امسال 500 شریک SuccessFactors  به کسب و کار خود پایان خواهند داد. سهام رو به رشد SAP برنامه های مبتنی بر ابر را ارتقاء داده است تا تغییراتی در برنامه کانال PartnerEdge اعمال کند.

SAP اعلام کرد بیش از 500 شریک که با SuccessFactors ارتباط دارند طی سال 2013 به این برنامه اضافه خواهند شد. فروشنده SAP ابر HCM (مدیریت سرمایه انسانی) سال گذشته این خرید را به اتمام رساند.

SAP  در بیانیه ای اعلام کرد اکنون شرکا این امکان را دارند که از عهده  بازار رو به رشد ابر بربیایند و بهترین نوع راهکارها و بسته های ابر را برای مشتریان فعلی و آینده شان ارائه دهند.

SAP در تلاش است زندگی را در بعد مربوط به قرارداد برای شرکا آسانتر کند. تنها یک معامله این امکان را برای شرکا فراهم می کند که همه پیشنهادات ابر SAP را بفروشند و دیگر نیازی به توافق نامه های جداگانه برای هر بخش نیست.

منبع: