سال آینده USB 3.0 با سرعتی دو برابر از راه می رسد

رایورز - اولین دستگاه هایی که از استاندارد جدید سرعت انتقال داده ها، 10 گیگابیت بر ثانیه، سود می برند در سال 2014 از راه خواهند رسید. USB 3.0 با نام Thunderbolt (آذرخش) در سال 2012 غالب ترین ایده ای بود که پا گرفت و قرار است نسخه جدید آن با سرعتی دو برابر، اواخر سال 2014 آماده شود که می تواند به این معنی باشد که آذرخش هم چنان نایاب خواهد بود.

قدرت های صنعت کامپیوتر در حال دوبرابر کردن سرعت انتقال داده های USB 3.0 از 5 گیگابیت بر ثانیه در حال حاضر به 10 گیگابیت بر ثانیه برسانند. این حرکت، محدودیت های ابزارهای ذخیره سازی SSD (Solid Storage Device) را از بین می برد و کمک می کند حتی واسط آذرخش پر سرعت تر را به یک محصول پیشرفته محدود کند.

اما این اتفاقی نیست که بتوان به زودی منتظرش بود. تیمی که بر روی این محصول کار می کند، امروز در برنامه CES اعلام کرد که بر USB های پر سرعت کار می کند.

این تیم می گوید: خصوصیات این محصول در اوایل سال 2013 مشخص می شود که امکان ورود محصولات اولیه را در اواخر سال 2014 فراهم می کند و در سال 2015 طیف گسترده تری از این محصول موجود خواهد بود».