سامبا 4 با پشتیبانی کامل اکتیو دایرکتوری از راه می رسد!

رایورز - تیمی که پشت پروژه سامبا قرار دارد، نسخه 4.0 متن باز (open source) سری نرم افزارهای هماهنگ با ویندوز را منتشر کرد. این نسخه اولین نسخه ای است که با پروتکل های اکتیو دایرکتوری مایکروسافت همخوانی کامل دارد. تاکنون این بسته سامبا محبوبترین راه حل برای شبکه کردن سکوهای غیر مایکروسافتی با دستگاه های ویندوزی بوده، اما نسخه های قبلی فقط کارکرد کنترل کننده دامین ویندوز NT را ارائه می کردند.

به گفته نشریه خبری که تیم سامبا منتشر کرده است، اکنون سامبا 4 می تواند به عنوان یک کنترل کننده دامین اکتیو دایرکتوری عمل کند و به هر نسخه ای که در حال حاضر تحت پشتیبانی ویندوزهای سمت مشتری از جمله ویندوز 8 است، خدمات ارائه دهد.

سرورهایی که از سامبای جدید استفاده می کنند، مانند Group Policy و Roaming Profile ویژگی های اکتیو دایرکتوری معمول را تحت پشتیبانی قرار می دهند. به علاوه این سرورها می توانند با سرورهای Exchange مایکروسافت یکپارچه شوند و حتی می توان آنها را از طریق ابزار مدیریتی خود مایکروسافت هم کنترل و مدیریت کرد. به علاوه نسخه جدید با سرورهای اکتیو دایرکتوری مایکروسافت هم هماهنگی کامل دارد. می توان یک سرور سامبا 4 را به یک دامین اکتیو دایرکتوری موجود متصل کرد و کنترل کننده های دامین اکتیو دایرکتوری مایکروسافت می تواند به یک سرور سامبا 4 ملحق شود.

منبع: