مسائل مایکروسافت در رابطه با اصلاح آسیب پذیری های IE

رایورز - این شرکت هر از چندگاهی یک اصلاحیه برای IE منتشر می کند و این در حالی است که پچ دائمی هم چنان در حال ساخته شدن است.

مایکروسافت برای نسخه های قدیمی تر مرورگر اینترنت اکسپلورر یک اصلاحیه فوری (quick fix) منتشر کرده است که به طور فعال توسط حمله کنندگان برای دستیابی به کامپیوترها مورد استفاده قرار می گیرد.

این آسیب پذیری ها اینترنت اکسپلورر نسخه 6، 7 و 8 را تحت تاثیر قرار داده است. نسخه های جدیدتر این مرورگر - نسخه 9 و 10- مشکلی ندارند.

شرکت مایکروسافت گهگاهی اصلاحیه هایی فوری منتشر می کند که به طور موقت اقدامات محافظتی اتخاذ شود و این در حالی است که اگر مشکل موجود جدی باشد به روزرسانی امنیتی دائم فراهم می شود.

مایکروسافت روز شنبه اعلانیه ای منتشر کرده و در مورد این مشکل هشدار داده است؛ این اعلانیه درمورد چگونگی دسترسی های IE به یک شیء در حافظه است که قبلاً حذف شده و یا به درستی مشخص نشده است». این مشکل حافظه مرورگر را خراب می کند و به مهاجمان اجازه می دهد کدهای خود را اجرا کنند.

منبع: