ابزارهای هوشمندی کسب و کار

در دنیای پرشتاب و پرتلاطم امروز، کلید ماندگاری و موفقیت سازمان ها در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، دسترسی هوشمندانه، جامع و به هنگام به اطلاعات تحلیلی کسب و کار می باشد. در این راستا انتخاب درست و مقرون به صرفه ابزار و فناوری های تحلیل اطلاعات، بسیار حیاتی می باشد. شرکت مهندسی نرم افزار رایورز دراین راستا و با هدف یاری رساندن به مدیران سازمان ها در تصمیم سازی کارآمد، موثر، به هنگام و هوشمندانه، راهکار جامع هوشمندی کسب و کار خود را عرضه می نماید.

دستیابی به نتایج ارزشمند با راهکار جامع هوشمند کسب و کار رایورز

با تکیه بر راهکار جامع هوشمندی کسب و کار رایورز، تصمیمات سازمان خود را بر پایه اطلاعات دقیق و تجزیه و تحلیل شده استوار سازید.
دسترسی امن، یکپارچه، منعطف و چابک به اطلاعات تحلیلی موردنیاز از حوزه های مختلف عملیاتی در هر زمان و مکانی که شما نیاز دارید، یاری رسان شما برای درک بهتر از شرایط کسب و کار، اخذ تصمیمات موثر و کارآمد و در نتیجه افزایش توانمندی شما در واکنش سریع تر و مطمئن تر به شرایط، وقایع و نیازهای کسب و کارتان می گردد.
راهکار جامع هوشمندی کسب و کار رایورز دربرگیرنده تمامی ابزار و امکانات مورد نیاز یک سازمان از قبیل:
  • شاخص ها و گزارشات استاندارد تفکیکی و تلفیقی در حوزه های عملیاتی متنوع
  • ابزارهای ساخت انواع گزارشات و نمودارها به صورت خویش-خدمت
  • نرم افزار داشبورد یکپارچه
  • ابزار مدل سازی اطلاعات و ابزار جمع آوری
  • تغییرشکل و بارگذاری اطلاعات (ETL)
می باشد.

اطلاعات؛ کلید توانمندسازی سازمان

نرم افزار هوشمندی کسب و کار رایورز مجموعه ابزاری است که از طریق ارائه داده های یکپارچه، سازگار و معتبر از کلیه حوزه های عملکردی و منابع داده ای موجود در سازمان به سطوح مختلف کاربران، آنان را در رویارویی با چالش ها و تنگناهای مرتبط با کسب و کار سازمان توانمند می سازد. کاربران از طریق این ابزار می توانند بسادگی و بدون نیاز به دانستن پیچیدگی های درونی و ارتباطات فی مابین جداول بانک اطلاعاتی و همین طور زبان فنی کوئری نویسی، گزارشات تحلیلی/ بصری مورد نظر خود را بسیار ساده و به سرعت طراحی و اجرا و سپس دانش ایجاد شده از طریق آن را در سازمان خود به اشتراک گذارند.