برنامه ریزی مواد و ظرفیت ها (MRP)

ماموریت اصلی این سیستم، برنامه ریزی مواد بر اساس محاسبات MRPو ارائه اطلاعات و کنترل مقدار نیاز مواد و منابع جهت تولید پیش بینی و سفارش های پیش بینی شده، طی دوره های آتی زمان بندی شده و هم چنین صدور درخواست های خرید جهت تأمین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت می باشد.

هم چنین این سیستم با احتساب ظرفیت های در دسترس منابع موردنیاز تولید، امکان تسطیح منابع جهت حداکثر استفاده را فراهم می سازد.
ویژگی های سیستم
 • دریافت تقاضای محصول از روش پیش بینی و سفارش مشتری
 • برنامه ریزی به روش تسطیح مراکز ساخت
 • ظرفیت سنجی مراکز و ایستگاه های کاری و اعمال جایگزین و شیفت و اضافه کاری
 • نمایش رسیدهای ساخت
 • ایجاد و صدور طرح تولید (پیش بینی تولید) دستی و خودکار (سالانه)
 • نمایش ساختار MRP (نیاز خالص و ناخالص مواد و قطعات، زمان نیاز مواد و زمان سفارشات جهت تأمین به موقع به همراه نمایش انواع موجودی ها)
 • نمایش و کنترل انواع موجودی ها و اطلاعات مربوط به نیاز تأمین به صورت دوره ای و مرحله ای
 • نمایش و کنترل مقدار موجودی های مواد و قطعات به تفکیک مراکز تولید و نیمه ساخته ها و مقادیر مورد نیاز جهت تأمین موجودی
 • انتخاب انبارهای فعال در محاسبات MRP
 • نمایش و کنترل نیاز مواد به تفکیک دوره و نیمه ساخته ها، نمایش مواد جایگزین به همراه مقدار موجودی
 • امکان تنظیم شابلون درخواست خرید
 • صدور درخواست خرید مواد و قطعات به صورت خودکار جهت تأمین کمبود موجودی مواد
 • مشاهده برنامه ریزی مواد برای مراکز
 • معرفی الگوهاي كاری و غيره (صبحانه، نهار و نماز و عصرانه) در شيفت های مختلف
 • تعريف الگوی كاري براي ماشين آلات در محدوده هاي زمانی مورد نظر (تقويم كاري ماشين آلات)
 • امکان نمایش نیاز مصرف منابع به همراه مقدار در دسترس منابع (ماشین آلات، تخصص و ابزارآلات)
 • تعيين Over Load و Leveling منابع (ماشين آلات) به تفكيك دوره های زمانی
 • تسطیح منابع تولیدی جهت صدور برنامه تولید طبق MRP با رویکرد ارتقاء بهره وری تولید
 • محاسبه مقادیر موردنیاز مواد به تفکیک مراکز با کنترل انبار ها جهت صدور درخواست بر اساس اطلاعات واقعی و تعیین زمان صدور درخواست کالا
گزارشات کاربردی
 • پیش بینی و طرح کلان تولید
  • آمار فروش سال گذشته به تفکیک محصولات
  • پیش بینی محصولات به تفکیک سال و نگارش و تعداد ماهانه مورد نیاز
  • (طرح توليد (تعداد و تاریخ نیاز محصولات به تفکیک ماههای مختلف
 • برنامه ریزی مواد
  • لیست مواد مورد نیاز به تفکیک دوره های سال
  • کنترل مصرف واقعي و استاندارد مواد
  • نياز محصولات و نيمه ساخته ها بر اساس محاسبات MRP در دوره های سال
  • نياز مواد خام بر اساس محاسبات MRP در دوره های سال
  • دقایق نياز ابزار در ماه های سال
  • نياز تخصص های مختلف در ماه های سال
 • برنامه ریزی ظرفیت ها
  • کنترل زمان مصرفي واقعي و استاندارد
  • بارکاري ماشين در دوره های ماهانه سال و بررسی اضافه ظرفیت و کسری ظرفیت
  • گزارش ماشین آلات جایگزین و تقویم بکار رفته در نتیجه leveling برنامه ریزی ظرفیت ها
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها