مأموریت اصلی این سیستم، برنامه‌ریزی مواد بر اساس محاسبات MRPو ارائه اطلاعات و کنترل مقدار نیاز مواد و منابع جهت تولید پیش‌بینی و سفارش‌های پیش‌بینی شده، طی دوره‌های آتی زمان بندی شده و هم‌چنین صدور درخواست‌های خرید جهت تأمین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت می‌باشد.

هم‌چنین این سیستم با احتساب ظرفیت‌های در دسترس منابع موردنیاز تولید، امکان تسطیح منابع جهت حداکثر استفاده را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های سیستم

برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها (MRP)

ویژگی‌های بارز

 • دریافت تقاضای محصول از روش پیش‌بینی و سفارش مشتری
 • برنامه‌ریزی به روش تسطیح مراکز ساخت
 • ظرفیت سنجی مراکز و ایستگاه‌های کاری و اعمال جایگزین و شیفت و اضافه‌کاری
برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها (MRP)

امکانات

 • نمایش رسیدهای ساخت
 • ایجاد و صدور طرح تولید (پیش‌بینی تولید) دستی و خودکار (سالانه)
 • نمایش ساختار MRP (نیاز خالص و ناخالص مواد و قطعات، زمان نیاز مواد و زمان سفارشات جهت تأمین به موقع به همراه نمایش انواع موجودی‌ها)
 • نمایش و کنترل انواع موجودی‌ها و اطلاعات مربوط به نیاز تأمین به صورت دوره‌ای و مرحله‌ای
 • نمایش و کنترل مقدار موجودی‌های مواد و قطعات به تفکیک مراکز تولید و نیمه ساخته‌ها و مقادیر مورد نیاز جهت تأمین موجودی
 • انتخاب انبارهای فعال در محاسبات MRP
 • نمایش و کنترل نیاز مواد به تفکیک دوره و نیمه ساخته‌ها، نمایش مواد جایگزین به همراه مقدار موجودی
 • امکان تنظیم شابلون درخواست خرید
 • صدور درخواست خرید مواد و قطعات به صورت خودکار جهت تأمین کمبود موجودی مواد
 • مشاهده برنامه‌ریزی مواد برای مراکز
 • معرفی الگوهاي كاری و غيره (صبحانه، نهار و نماز و عصرانه) در شیفت‌های مختلف
 • تعريف الگوی كاري براي ماشین‌آلات در محدوده‌های زمانی مورد نظر (تقويم كاري ماشین‌آلات)
 • امکان نمایش نیاز مصرف منابع به همراه مقدار در دسترس منابع (ماشین‌آلات، تخصص و ابزارآلات)
 • تعيين Over Load و Leveling منابع (ماشین‌آلات) به تفكيك دوره‌های زمانی
برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت‌ها (MRP)

مزایا و برتری‌ها

 • تسطیح منابع تولیدی جهت صدور برنامه تولید طبق MRP با رویکرد ارتقاء بهره‌وری تولید
 • محاسبه مقادیر موردنیاز مواد به تفکیک مراکز با کنترل انبارها جهت صدور درخواست بر اساس اطلاعات واقعی و تعیین زمان صدور درخواست کالا

گزارش‌ها

  • پیش‌بینی و طرح کلان تولید
   • آمار فروش سال گذشته به تفکیک محصولات
   • پیش‌بینی محصولات به تفکیک سال و نگارش و تعداد ماهانه مورد نیاز
   • (طرح توليد (تعداد و تاریخ نیاز محصولات به تفکیک ماه‌های مختلف
  • برنامه‌ریزی مواد
   • لیست مواد مورد نیاز به تفکیک دوره‌های سال
   • کنترل مصرف واقعي و استاندارد مواد
   • نياز محصولات و نيمه ساخته‌ها بر اساس محاسبات MRP در دوره‌های سال
   • نياز مواد خام بر اساس محاسبات MRP در دوره‌های سال
   • دقایق نياز ابزار در ماه‌های سال
   • نياز تخصص‌های مختلف در ماه‌های سال
  • برنامه‌ریزی ظرفیت‌ها
   • کنترل زمان مصرفي واقعي و استاندارد
   • بارکاري ماشين در دوره‌های ماهانه سال و بررسی اضافه ظرفیت و کسری ظرفیت
   • گزارش ماشین‌آلات جایگزین و تقویم بکار رفته در نتیجه leveling برنامه‌ریزی ظرفیت‌ها
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها