مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

گسترش فزاینده و پیچیدگی های فعالیت های اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش ها و راه حل های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاه های اقتصادی و تجاری می باشد.

به همین جهت نرم افزار مدیریت منابع و وجوه نقد دارای نقش بسیار مهم بوده و این نقش به طور خلاصه مشتمل بر موارد ذیل است:

1- اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان 

 

اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک نماید.

2- ارزیابی فرصت ها و مخاطرات تجاری را دراختیار مؤسسات اقتصادی و تجاری قرار می دهد.

3- ترازنامه، صورت های عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد توأما اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و هم چنین نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی ها و انعطاف پذیری مالی فراهم می آورند.

4- از آنجا که صورت جریان وجوه نقد، تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می دهد.

ویژگی های سیستم
 • مدیریت فرآیند دریافت: ثبت و کنترل انواع اسناد دریافت متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی (نزد صندوق – واگذاری – وصول – برگشت – ابطال و...)
 • تهیه و طراحی و چاپ فرم های عملیاتی (رسید دریافت – برگه واگذاری – سند مالی و...)
 • مدیریت فرآیند پرداخت:پرداخت ها در شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگ معمولاً با صدور دستور پرداخت که در آن نحوه پرداخت مشخص شده است شروع می شود و متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی ( دستور پرداخت – صدور چک – تحویل چک – برداشت از حساب طی اعلامیه بانک و ...) می باشد. تهیه و طراحی و چاپ فرم های عملیاتی(فرم دستور پرداخت نقدی – فرم دستور پرداخت چک - چاپ چک – سند مالی و... )
 • مدیریت نقل و انتقال: جابجایی وجه بین منابع نقدینگی از دیگر ویژگی های سیستم می باشد که از نقطه نظر منابع و مصارف باعث کاهش و یا افزایش نقدینگی نگردیده و صرفا جابجایی نقدینگی بین منابع موسسه یا سازمان را نشان می دهد
 • دریافت صورت حساب به صورت WIZARD:امکان دریافت فایل صورت حساب با فرمت های مختلف و انواع LAYOUT ًبه صورت کاملا USER FRIENDLY و پارامتریک
 • تهیه صورت مغایرت بانکی:تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام وصول و برداشت مکانیزه دریافت و پرداخت ها و کنترل اقلام دفتر و صورت حساب
 • تولید سند اقلام ثبت نشده بانک: به صورت کاملاً مکانیزه از واریز و برداشتهایی که مستقیما بانک انجام داده و فاقد سند می باشد، سند تولید می گردد
 • صورت جریان وجه نقد: تهیه صورت جریان وجه نقد به روش مستقیم
 • دسته بندی اسناد نقدینگی به دریافت ها، پرداخت ها، جابجایی بین منابع
 • پشتیبانی از انواع وجوه ورودی و خروجی به سازمان شامل: وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی، سفته
 • نگهداري از انواع وضعيت هاي وجه شامل: چك هاي نزد صندوق، چك هاي در جريان وصول، چك هاي برگشت شده، چك هاي وصول شده، اسناد پرداختني صادر شده، اسناد پرداختني تحويل شده، تضامين
 • توانايي اجراي سناريوهاي مختلف محاسبه موجودي جهت مديريت نقدينگي
 • طراحي انواع فرمت چك
 • دريافت صورتحساب الكترونيكي بانك هاي مختلف
 • اجراي الكترونيكي صورت مغايرت بانكي
 • امکان شرکت دادن حواله هاي نقدي ثبت شده اسناد نقدينگي سال قبل با اقلام صورت حساب سال جاري
 • امکان گزارش گیری در فرم نمایش سند مالی به تفکیک شعب
 • رده تایید در سند درخواست و سند درخواست تعهد
 • امکان فعال و غیر فعال کردن واریز و برداشت های اشتباه بانکی که در دوره های گذشته وارد سیستم شده اند و در مغایرت گیری شرکت کرده اند
 • امکان مغایرت گیری بر روی واریزهای POS که سه آیتم شماره، تاریخ، مبلغ صورت حساب با سند نقدینگی تفاوت دارد
 • ایجاد سه مرحله جدید "بایگانی، حقوقی، امحا" در عملیات ردیف وجه سند نقدینگی
 • ایجاد وجه جدید "سفته دریافتنی، سفته تضمینی"
 • ارائه گزارش صورت مغايرت بانكي به روش هاي مانده واقعی، مانده دفتر به مانده بانك، مانده بانك به مانده دفتر
 • تسهیلات بانکی
 • خودکار سازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تاثیر آن در دفاتر مالی
 • خودکار سازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت نامه ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
 • دریافت درخواست های دریافت و پرداخت از سیستم های دیگر
 • تهیه cashflow از منابع و مصارف وجوه نقد
 • تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
 • خودکار سازی عملیات سپرده پشتیبان با حساب های جاری و تأثیر مالی آن در دفاتر
 • تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت مکانیزه در دوره های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
 • صدور مکانیزه واریز و برداشت های ثبت نشده در دفاتر (در جریان تهیه صورت مغایرت بانکی)
 • محاسبه موجودی لحظه ای از منابع بانکی
 • تقسیط وجوه دریافتی به تفکیک نقد و تهاتری و تسهیم حصه بابت های مرتبط با آن
 • پشتیبانی فعالیت های ارزی
 • امکان جابجايي رديف هاي بابت در سند نقدينگي
 • امکان جستجوي سند نقدينگي بر اساس شماره نامه و تاريخ نامه
 • امکان ارسال مرکز وجه و منابع و مصارف از ساير سيستم ها به سيستم وجوه نقد (در dll واسط سيستم وجوه نقد)
گزارشات کاربردی
 • ساخت گزارشات اسناد دریافتنی-پرداختنی-نزد صندوق-اوراق بهادار-اسناد باطل شده و... با مشخصات تعیین شده توسط استفاده کننده
 • وجود فرم های رسید دریافت و پرداخت و امکان طراحی مجدد آن توسط کاربر توسط ابزار طراحی فرم
 • منابع و مصارف
 • نقدينگي روزانه
 • صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها