خرید و فروش ارز (صرافی)

ویژگی های سیستم
 • ثبت نرخ‌هاي روزانه خريد و فروش ارز
 • ثبت اسناد خريد و فروش ارز نقدي و وحواله‌اي، براساس نرخ‌هاي روزانه و لحظه‌اي
 • ثبت مبالغ كارمزد، كارمزدكارگزار و هزينه سوئيفت حواله
 • محاسبه و ثبت مكانيزه كسر و اضافه واريزي خريد/ فروش
 • اعلام لحظه‌اي ارز آماده فروش به‌تفكيك منابع (صندوق‌ها و حساب هاي بانكي)
 • ثبت منابع شامل صندوق‌ها، حساب هاي بانكي، حساب هاي ارزي و...
 • ثبت مشخصات مشتريان و نگهداري اطلاعات خريداران و فروشندگان (حقيقي و حقوقي)
 • ثبت اسناد انتقال ارز مابين منابع (صندوق‌ها و حساب هاي بانكي)
 • ثبت اسناد به صورت سنواتي
 • معرفي سطوح دسترسي كاربران به بخش هاي مختلف سيستم
 • امكان تعريف دسترسي كاربران به تفكيك منابع (صندوق‌ها و حساب‌هاي بانكي)
 • تعريف شعب مختلف صرافي و تجميع اطلاعات در شعبه مركزي جهت گزارشات مديريتي
گزارشات کاربردی
 • چاپ رسيد دريافت و پرداخت وجوه مشتري
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • حسابداری مالی و کنترل بودجه: امكان تعريف شابلون سند مالي با نرخ هاي روزانه يا نرخ تسعير ارز جهت محاسبه سود (زيان) در سيستم مالي و صدور سند مالي تراكنش ها براساس شابلون سند مالی