درخواست دمو ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

شرکت آموزشی و تحقیقاتی رایورز

آدرس تهران - خیابان وزرا - خیابان هجدهم - شماره 30 کدپستی: 1511736151

تلفن 021-84363166

فکس 021-84363149

مدیر عامل مسعود حیدریان

تاریخ تاسیس 1382

زمینه فعالیت

ارائه خدمات آموزشی

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنگران (احتشام سابق) شماره ۵

۰۲۱−۸۹۳۲۶۰۰۰

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت رایورز می باشد.