درخواست دمو ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

ماموریت

مأموریت رایورز، ارائهی راهکار‌های بهبود سازمانی و ارتقاء سطح بهره‌وری سازمان‌ها با محوریت فناوری اطلاعات می‌باشد که در حال حاضر، طیف گستردهای از مشتریان را در بخشهای خصوصی، عمومی و غیردولتی در سطح کشور و برخی بازارهای هدف خارجیِ امکان‌پذیر، در بر می‌گیرد و ‌با ارائهی محصولاتی نظیر:

  • سیستم‌های‌ یکپارچه اطلاعات مدیریت (RayMIS)
  • سیستم‌های‌ مدیریت‌ منابع‌ سازمانی‌ ویژهی بنگاه‌های‌ خصوصی و عمومی (RayERPI)
  • سیستم‌های لجستیکی‌ و فرآیندهای اصلی سازمان‌های‌ دولتی‌
  • ‌ابزار هوشمندی‌ کسب‌و‌‌کار‌‌ (RayBI)
  • سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌ وکار (RayBPMS)
  • سیستمها و سامانههای نرمافزاری مبتنی بر موبایل و تبلت
  • ایجاد ساز و کار و بسترهای لازم جهت ارائهی خدمات الکترونیکی

سبد کاملی از محصولات را جهت ارائه راهکار جامع به مشتریان تدارک ‌دیده و خود را موظف به پاسخ‌دهی به عمده نیازهای مشتریان‌ جهت بهره‌برداری از امکانات فناوری‌ اطلاعات می‌داند.

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنگران (احتشام سابق) شماره ۵

۰۲۱−۸۹۳۲۶۰۰۰

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت رایورز می باشد.