• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

ماژول بهای تمام شده

 بهای تمام شده عبارت است از منابعی که با انتظار کسب منافع آتی صرف می شوند. منافع حاصله ممکن است از طریق فروش کالا یا استفاده در عملیات، عاید گردند، مانند موجودی کالا (بهای تمام شده جاری) یا بهای تمام شده ساختمان (دارایی های ثابت).

کاتالوگ ماژول
درخواست دمو

 بهای تمام شده عبارت است از منابعی که با انتظار کسب منافع آتی صرف می شوند. منافع حاصله ممکن است از طریق فروش کالا یا استفاده در عملیات، عاید گردند، مانند موجودی کالا (بهای تمام شده جاری) یا بهای تمام شده ساختمان (دارایی های ثابت).
زیرسیستم بهای تمام شده ی هدف رایورز از طریق مدل سازی جریان های فرآیندی و اطلاعاتی ساختار سازمانی و عملیات واحدهای سازمانی و خروجی های عملکردی سازمان، امکان محاسبه، نمایش و تحلیل بهای تمام شده سازمان و منابع در اختیار آن را با رویکرد تسرّی (PUSH) و به شیوه ی ورودی- محور فراهم می آورد. این ماژول قابلیت پیاده سازی هم زمان تکنیک های بهایابی نظیر تکنیک های سنتی بهای تمام شده و بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) با رویکرد منابع را دارد و در راستای بهبود دقت و کارایی این تکنیک ها، علاوه بر ابعاد نرخ و مقداری عملکرد، امکان لحاظ کردن زمان و ظرفیت ورودی و کیفیت عملکرد را نیز در محاسبه و تحلیل بهای تمام شده در اختیار قرار می دهد.ش

امکانات و ویژگی ها

ماژول بهای تمام شده (رویکرد PUSH)

گزارش

ماژول بهای تمام شده (رویکرد PUSH)

  • بهای تمام شده مراکز مسئولیت (هزینه) به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده مراکز فعالیت به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده کل و واحد اقدام ها و محرک های فعالیت به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده کل و واحد موضوع های هزینه نهایی (خروجی ها و خدمات نهایی) به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده خروجی ها و خدمات نهایی بر اساس گروه بندی ها، ابعاد و طبقه بندی های مختلف گزارش هزینه ها به تفکیک خروجی ها و خدمات نهایی

  • گزارش ردیابی بهای تمام شده خروجی ها و خدمات نهایی (مرکز هزینه - مرکز فعالیت - موضوع هزینه - حساب هزینه)

  • گزارش ردیابی منابع (منبع - حساب منبع - آیتم ها-مرکز فعالیت - حساب ها)

  • گزارش های بهای تمام شده مراکز هزینه، مراکز فعالیت، محرک های فعالیت، خروجی ها و خدمات نهایی در قالب دوره های زمانی دلخواه و سال های مالی

  • انواع نمودارها و داشبوردهای مدیریتی بهای عملکرد در سطوح مختلف

از ما سوال بپرسید

اگر برای دریافت مشاوره نیاز به کمک دارید فرم را پر کنید ما در اسرع وقت با شما تماس میگیریم .

Hidden
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.