درخواست دمو ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

مدیریت حضور و تردد کارکنان

سیستم مدیریت حضور کارکنان رایورز، با پشتیبانی از گردش‌کار الکترونیک، تطبیق اطلاعات سیستم کارت‌ساعت با درخواست‌های تأیید شده، خودکارسازی اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و نیز ارتباط با سیستم حقوق‌ودستمزد رایورز (جهت تغذیه اطلاعات کارکرد)، بخشی از فرآیندهای پرسنلی را مکانیزه نموده و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد.

  • : 1-استفاده از جداول پایه سیستم‌ها 2-آماده‌سازی فایل حقوق و دستمزد
  • : 1-یکپارچگی در چارت سازمانی 2-یکپارچگی در سطوح دسترسی  3- استفاده از میز کار مشترک با اتوماسیون اداری رایورز
کاتالوگ نرم افزار
درخواست دمو

یکی از عناصر کلیدی و مهم در مدیریت یکپارچه منابع انسانی، “مدیریت حضور کارکنان” می‌باشد. دو عامل ذیل، مدیریت حضور و غیاب کارکنان را زمان‌بر و پر هزینه می‌کند:

  • «تعدد عملیات مرتبط با حضور و غیاب پرسنل» به دلیل متغیرهایی نظیر تعداد پرسنل، انواع مرخصی، مأموریت و …
  • «پیچیدگی عملیات فوق» به واسطه قوانین کار و دستورالعمل‌های داخلی سازمان

در غیاب سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه، واحد منابع انسانی هر سازمان، مسئولیت رسیدگی و کنترل حضور و غیاب افراد و تطبیق اطلاعات موجود در فرم‌های کاغذی و پراکنده با یکدیگر را بر عهده دارد. این امر باعث کاهش کارایی و اثربخشی و افزایش خطای انسانی می گردد.

سیستم مدیریت حضور کارکنان رایورز، با پشتیبانی از گردش‌کار الکترونیک، تطبیق اطلاعات سیستم کارت‌ساعت با درخواست‌های تأیید شده، خودکارسازی اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و نیز ارتباط با سیستم حقوق‌ودستمزد رایورز (جهت تغذیه اطلاعات کارکرد)، بخشی از فرآیندهای پرسنلی را مکانیزه نموده و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد.

امکانات و ویژگی ها

مدیریت حضور کارکنان

گزارش

مدیریت حضور کارکنان

از ما سوال بپرسید

اگر برای دریافت مشاوره نیاز به کمک دارید فرم را پر کنید ما در اسرع وقت با شما تماس میگیریم .

Hidden

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنگران (احتشام سابق) شماره ۵

۰۲۱−۸۹۳۲۶۰۰۰

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت رایورز می باشد.