فروش مجموعه افعالی است که با ارائه کالا یا خدمت به مشتری محقق می‌شود.عموماً در محدوده اجرای این فرآیند با ارائه ارزشی که در محتوای کالا و خدمت قرار دارد تبادل ارزش متقابل که یا مستقیماً یا به‌واسطه، ارزش مالی است صورت می‌پذیرد. در مؤسسات انتفاعی، فروش ، سازمان را به گردش وا می‌دارد و جریان نقدینگی را به تحرک می‌اندازد و سازمان‌های متعارف بدون فروش یا درآمد قدرت ادامه حیات ندارند.

امروزه داشتن فرآیندهای قدرتمند در عملیات فروش به معنای عام ، آن مزیت رقابتی محسوب می‌شود و سازمان‌ها تمایل دارند ساختارها و روش‌هایی را طراحی و مورد استفاده قرار دهند که اقدامات مورد نظر در این فرآیند با سهولت ، دقت و انعطاف بیشتر انجام شود. 

رویکرد

مجموعه سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی که در این حوزه قرار می‌گیرد با همین نگاه طراحی شده‌اند به گونه‌ای که علیرغم تنوع فراوان و تغییراتی که به علت شرایط متغیر بازار روی می‌دهد امکان ارائه راهکارهای متناسب به کمک آن‌ها فراهم باشد. فقدان یک سیستم اجرایی مناسب و قابل انعطاف در حوزه فروش و درآمد موجب می‌شود سازمان ناگزیر از فعالیت‌های منفعلانه به جای اقدامات پیشروانه گردد که گاه نتایج جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد.

بهره‌گیری از سیستم‌های عملیاتی با کارکردهای عمومی و تخصصی در حوزه فروش و درآمد به شیوه‌های مختلف و متناسب با حرفه و صنعت و با در نظر گرفتن فرآیندهای جنبی که گاه اهمیت آن‌ها از فعالیت محوری کمتر نیست و ارتباط و اتصال با سایر سیستم‌های عملیاتی که بخشی از کارکردهای آن‌ها ذیل این حوزه قرار می‌گیرد موجب می‌شود امکان ارائه راهکارهای الکترونیکی جامع در این حوزه فراهم گردد. 

فروش و درآمد