حسابداري مالي و كنترل بودجه

چرخه کار در نرم افزار حسابداری مالی و کنترل بودجه معمولاً منطبق با چرخه عملیات حسابداری است، بدین ترتیب که با ایجاد محدوده دوره مالی و تعیین کدینگ حسابداری و سطوح طبقه بندی اطلاعات، نرم افزار آماده بهره برداری است و کاربران از طریق صدور سند حسابداری به ثبت و ضبط رویدادهای مالی می پردازند.

قابل ذکر است بخش زیادی از اسناد حسابداری از طریق عملیاتی که کاربران در نرم افزارهای زیرمجموعه حوزه مالی انجام می دهند به صورت خودکار ایجاد می شوند.

درنهایت در پایان دوره مالی با اجرای عملیات پایان سال مالی و صدور خودکار اسناد بستن حساب های موقت و سند اختتامیه، دوره مالی پایان یافته و ادامه عملیات در سال بعد دنبال می شود. بدیهی است پس از تصویب صورت های مالی در مجمع و تهیه اظهارنامه مالیاتی، سند افتتاحیه در دوره مالی جدید به صورت خودکار ایجاد می گردد.

ویژگی های سیستم
 • سیستم حسابداری دوزبانه
 • جداول پایه پارامتریک جهت مدلسازی کدینگ های حسابداری برای انواع واحدهای اقتصادی
 • سیستم حسابداری ارزی
 • صدور اسناد حسابداری و ارائه گزارشات لازم جهت نوشتن دفاترقانونی و تهیه صورت های مالی
 • ورود اطلاعات بودجه ای و ارائه گزارشات مقایسه بودجه و عملکرد
 • سیستم حسابداری شعبه ای با رویکرد بانک اطلاعاتی متمرکز و غیرمتمرکز
 • تسهیمOnline هزینه ها به موضوع هزینه یابی
 • تعریف دوره های مالی (عادی، میلادی، کمترازیکسال، 16 ماهه) متناسب با فعالیت واحد اقتصادی
 • انجام عملیات مالی پایان دوره و صدور مکانیزه اسناد بستن حساب های موقت،اختتامیه و افتتاحیه
 • نگهداری ضمایم سند به صورت فایل های الکترونیکی
 • ارائه گزارش تحلیل حساب
 • تعريف كدينگ حسابداري ماتريسي و درختي و در سطوح شناور (تعداد ارقام كل، معين، جز بنا به نظر استفاده كنندگان قابل تنظيم است)
 • فعال كردن مشخصات مقداري، شماره اي، زماني جهت ورود اطلاعات تكميلي در هنگام داده آمايي سند
 • ارتباط سه جدول مركز توجه (تفصيلي) پرسيدني مجزا با حساب، بدون اولويت پركردن در هنگام داده آمايي سند
 • سریال بندی اسناد جهت تخصصي كردن حوزه هاي عملياتي متفاوت و بایگانی موضوعی
 • تعیین دسترسی عملیات کاربران (صدور سند جدید، اصلاح سند، رد و تایید، حذف و عودت) در سطح سریال اسناد
 • وجود انواع شماره سندهاي سيستمي و غير سيستمي، قابل اصلاح و غير قابل اصلاح جهت پشتيباني از روش هاي مختلف بايگاني اسناد حسابداری
 • پیوست فایل های متنی، تصویری، صوتی و ... به عنوان ضمیمه سند
 • نگهداری وضعیت سند در حالت های ویرایش نشده، اشکال دار، صحیح و ثبت قطعی شده
 • وجود کارتابل تایید یا رد اسناد توسط کاربر تنظیم کننده سند و رده های بالاتر
 • ادغام و مشابه سازی اسناد در دوره های مالی و یا شعب مختلف با قابلیت معکوس کردن بدهکار و بستانکار سند
 • نگهداري سابقه عمليات انجام شده بر روي هر سند به تفكيك شماره سند، نوع عمل، تاريخ و ساعت، نام كاربر
 • تنظيم بودجه ماهانه، فصلي و ساليانه جهت شركت و يا شعب (شعبه، پروژه، كارگاه) و در سطوح مختلف (گروه، صورت هاي مالي، كل، معين، مركز) و مقایسه آن با عملکرد
 • مشاهده اصل سند زير سيستم از طريق سند مالي موجود در سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه
 • تعريف 1000000 شعبه در مکان های فیزیکی مختلف و استفاده از جداول پايه (حساب و مركز) مشترك براي تمامي شعب
 • تعريف نامحدود ارزهاي مختلف و نرخ هاي نامحدود براي هر ارز در هر روز
 • صدور سند تسعير ارز در هر مقطع تاريخي جهت شناسايي سود و زيان ناشي از تغيير نرخ ارز
 • چند زیر سیستم در یک سیستم (هلدینگ و شعب، ارزی، دو زبانه، بودجه )
 • پوشش نیازهای اطلاعاتی انواع بنگاه های اقتصادی
 • پوشش همزمان دو نوع کدینگ حسابداری
 • انعطاف پذیری زیاد در سفارشی سازی فرم های سیستم بر اساس سلیقه هر کاربر
 • قابلیت تهیه صورتهای مالی اساسی چهارگانه ترازنامه، صروت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد به روش غیر مستقیم، صورت سود و زیان جامع
 • مجهز به ابزارهای گزارش ساز و فرم ساز با رابط کاربری مناسب و امکان تهیه نمودار و گراف از خروجی گزارشات
گزارشات کاربردی
 • دفاتر قانونی
  • دفتر روزنامه
  • دفتر کل
  • خلاصه اسناد
  • خلاصه سند روزانه
  • خلاصه سند ماهانه
 • انواع ترازها
  • تراز چهارستونی
  • تراز شش ستونی
  • تراز هشت ستونی
  • تراز ده ستونی
 • گردش حسابها
  • معین به تفکیک حساب
  • مراکز اول، دوم و سوم به تفکیک حساب
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها