انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار)

ویژگی های سیستم
 • تعریف انواع قیمت کالا در بازه های زمانی مشخص 
 • تعريف اطلاعات اضافه و تكميلي در اسناد انبار به دلخواه كاربر به تفكيك انبار /نوع سند /قلم تكميلي 
 • رویت کاردکس، کالاهای جایگزین و موجودی کالا در اسناد و نیز کاردکس یک کالا در سطح کلیه انبارهای دارای گردش
 • رویت کالاها و گروه مرکزهای مرتبط با هر انبار هنگام تغذیه اسناد انبار 
 • تعریف درخواست های كالا استاندارد (الگوی ساختار محصول) 
 • ایجاد درخواست کالا یا حواله انبار با مرجع درخواست استاندارد کالا به تعداد با ضريب دلخواه
 • صدور اسناد معوقه حین انبارگردانی 
 • شمارش ضمن دوره، صدور كسري و سرك ناشي از آنها در سطح كالا و سطح كالا/بچ 
 • بهره برداري مستقل از سيستم انبار تعدادي در محل انبار و سیستم انبار ریالی یا تعدادی و ریالی در حوزه مالی
 • ثبت هزینه های مختلف نظیر پس کرایه حمل، هزینه های گمرکی، هزینه باسکول و ... در اسناد تعدیل وارده  و صدور سند حسابداری آن ها 
 • قيمت گذاري موجودي و مصارف اقلام به يكي از روش هاي متعارف (ميانگين موزون، ميانگين شناور، fifo،  استاندارد،  استاندارد دوره اي، آخرين خريد، موزون ماهانه، ميانگين شناور بچ و fifo بچی) 
 • قيمت گذاري بر آوردي وارده هاي بدون مبلغ بر اساس يكي از روش هاي متعارف (استاندارد، استاندارد دوره ای، آخرين خريد، ميانگين موزون) 
 • صدور اسناد حسابداري براي كليه اسناد در گردش بر اساس ضوابط مالي سازمان مربوطه
 • صدور سند مالي مابه التفاوت براي اسناد  
 • ادغام سوابق چند كد كالا به يك كد كالا 
 • تجميع اطلاعات چندین انبار  توزیع شده به لحاظ جغرافیایی (خاص منظوره به  مشتري ارائه خواهد شد)
 • ارسال و دريافت اتوماتيك اسناد بين چند ديتابيس (خاص منظوره به  مشتري ارائه خواهد شد)
 • پیاده سازی چرخه کامل سفارشات
 • بهره برداری از سیستم به صورت متمرکز و غیرمتمرکز بدون هیچ گونه محدودیت
 • مدیریت کد موقت اسناد تا صدور کد قطعی کالا (خاص منظوره به مشتري ارائه خواهد شد)
 • تولید و طراحی انواع گزارش به صورت متنی و نموداری با دو امکان نمایشی و چاپی
 • تعريف نقطه سفارش كالا به تفكيك انبار يا كالا
 • مشخص كردن اقلام داغي دار در شناسنامه كالا و آلارم به موقع
 • تعريف گروه كالا و نمايش آن به صورت درختي  
 • تعريف انواع انبار (معمولي- سريال- بچي)
 • معرفي روش قيمت گذاري به تفکيک هر انبار
 • ویرایش لحظه ای و گروهی اسناد
 • تعریف اطلاعات تکمیلی اسناد 
 • چاپ اسناد با فرم طراحی شده خاص مشتری 
 • تغذيه مقادير در اسناد به صورت دو واحده (واحد جزء و واحد كل)
 • هشدار نقطه سفارش به هنگام صدور سند صادره
 • رویت کاردکس بر حسب سریال و بچ 
 • انبار گرداني آخر دوره (با دفعات شمارش نامحدود)، صدور كسري و سرك ناشي از آنها در سطح كالا و سطح كالا/بچ
 • انتقال مانده سفارشات به سال بعد 
 • انجام تعديلات ريالي به تفكيك انواع اسناد وارده 
 • تعيين دسترسي انجام عمليات بر روي اسناد براي كاربران، به تفكيك انبار- نوع سند
 • تفکیک کاربر تعدادی و ریالی  
 • ارتباط با ابزار توزین بار (باسکول)
 • 3 واحده شدن اسناد انبار
 • امکان جابجایی موجودی بین 2 کالا با صدور سند
 • تعیین سقف مجاز درخواست برای کالا در سطح انبار و مرکز هزینه
 • ارتباط ریالی با سیستم قراردادها برای دریافت قیمت برآوردی قلم قرارداد
 • قیمتگذاری در سطح یک کالا
 • تعریف کاربران هر انبار 
 • استفاده از باركد خوان و ثبت خودکار سند (خاص منظوره به  مشتري ارائه خواهد شد)
 • انجام تعدیلات مقداری به تفکیک انواع اسناد وارده و صادره
 • تنوع روش های قیمت گذاری
 • رزرو کردن موجودی کالا در ارتباط با سیستم فروش
 • تعیین رده های تایید سند برای کاربران
 • ثبت اسناد مربوط به انتقال کالا بین انبارها در هر دو حالت  Online و Offline
 • کدگذاری مکانیزه کالا
 • انتقال موجودی بین کالاها با امکان ردیابی آن از طریق ثبت سند
 • پشتیبانی از انبارهای ذی حسابی، سریالی و بچی
 • ارتباط Online با نرم افزار توزین بار
 • انبار طرح های عمرانی (ذیحسابی)
 • امكان صدور حواله فروش انبار به صورت تجميعي و اتوماتيك
 • امكان توليد سند مالي -به صورت مستقيم- از روي هر سند رسيد مصرف مستقيم
 • امكان دسته بندي مراكز 4 و 5 در سطح هر انبار
 • برقراري ارتباط با سيستم زنجيره تأمين مواد غذايي
 • امکان کپی سند درخواست کالای یک انبار به سند درخواست کالای انبار دیگر
 • توسعه امکان دریافت فایل متنی جداول
 • امکان اجباری کردن مراکز 3 و 4و 5 در سطح انبار
 • امکان نمایش تاریخچه اطلاعات سند مالی انبار
 • امکان سرک در سند رسید انتقالی
 • امکان انبارگرداني در سطح کالاهاي انتخابي يا کالاهاي رندوم يا در سطح گروه کالا
 • امکان نمایش موجودی در سطح قفسه
گزارشات کاربردی
 • گردش کالا
 • مانده سفارشات در راه
 • موجودی لحظه ای به تفکیک انبار و محل (location)
 • اقلامی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • گزارشات پایان سال و انبار گردانی و لیست کسر و اضافات انبار
 • لیست اقلام راکد
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها