هر مدیر و هر سازمان به بلوغ رسیده برای بالا بردن قابلیت های مدیریت باید راه مطالعه و پیشرفت فکری را پی بگیرد. اینجا 8 راه بکار گیری مهارت و ابزارهایی را برای مدیریت بهتر کارمندان بخوانید :

یکی از معیار های کارآیی مدیریت جدید بر اساس صرفه جویی در منابع تعریف می شود، منابع هر کسب و کار از منابع انسانی و نیروی کارآمد شروع شده تا تامین تجهیزات کارخانه و انبار ها را شامل میشود .

 

صفحه‌ها