در این بخش به طور خلاصه، محصولات نرم‌افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی متعارف و رایج معرفی گردیده است. برای آشنایی بیشتر با محصولات نرم‌افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی نوین به بخش راهکارهای نرم افزاری مراجعه فرمایید.

رویکرد

تولید و عرضه محصولات نرم‌افزازی رایورز در قالب طرح کلی سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS) از سال 1368، آغاز و طی مدت 3 سال در 5 حوزه عملیاتی تولید و تجهیزات، تأمین، فروش و درآمد، منابع انسانی و مالی با ارائه 17 سیستم یکپارچه تکمیل گردید.

در سال 1378 با تغییر رویکرد تکنولوژیک، فرآیند بازنویسی و توسعه آن‌ها در محیط Windows آغاز گردید و طی مدت 4 سال با ارائه 30 سیستم یکپارچه در 5 حوزه تولید و تجهیزات، تأمین، فروش و درآمد، منابع انسانی و مالی به اتمام رسید و از آن تاریخ تاکنون توسعه مستمر آن‌ها ادامه دارد.

در این تغییر رویکرد، علاوه بر افزایش کمی تعداد سیستم‌ها، درجه انطباق‌پذیری آن‌ها با گونه‌های مهم فعالیت‌های کسب و کار مستمراً ارتقاء یافت به طوری که امکان استقرار در بنگاه‌های اقتصادی مختلف را با فعالیت‌های متنوع میسر ساخته است.

در ادامه این مسیر روبه رشد، در سال 1388 محصولات نرم‌افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی نوین و پلاتفرم جدید به بهره‌برداری رسید و با تعامل و ایجاد یکپارچگی کامل با سبد محصولات نرم افزاری رایورز که طی دهه 80 تولید و عرضه شده بود، امکان ارائه راهکارهای جامع (یکپارچه، فرآیندگرا و انعطاف‌پذیر) را فراهم نمود.