کنترل کارکرد

امروزه یکی از ارکان اساسی در تمامی بنگا‌های اقتصادی و سازمان‌های خدماتی سرمایه‌‌ی انسانی آن‌هاست، به طوری که در بسیاری از نظریه‌های نوین مدیریت، از این نیروی کلیدی به عنوان شالوده و کار پایه‌ی حرکت پیش‌رونده‌ی سازمان و محرک اصلی توسعه‌ی بنگاه اقتصادی نام ‌برده می‌شود. به بيان ديگر، تداوم حيات سازماني و بالندگي آن وابسته به ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقيت نیروی انسانی و نوآوري مستمر در زمینه‌ی بهره‌گیری از این سرمایه‌ی عظیم است که بدون تردید مي‌تواند به تثبیت جایگاه سازمان و رشد روزافزون هر بنگاه اقتصادی منجر گردد.
از سوی دیگر به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی کارآمد، نیازمند داشتن استراتژی صحیح منابع انسانی در هر سازمان و استفاده از سیستمی توانمند و روزآمد است. رویکردی هدایتگر که (با اتکاء به راهبردهای مذکور و نیز بهره‌گیری از امکانات مکانیزه ، در تعامل یکپارچه با سایر سیستم‌های عملیاتی و اطلاعات مدیریت سازمان) به‌طور مستمر مد نظر مدیریت قرار گیرد و سازمان را به پیش‌ برد.
شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز نیز، متناسب با ارتقاء جایگاه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی در اداره‌ی سازمان‌ها، اجزاء و ماژول‌های تشکیل دهنده‌ی آن را یکی پس از دیگری تولید و روانه‌ی بازار حرفه نموده است که سیستم " کنترل کارکرد نیروی انسانی (تایم شیت کارکنان) " یکی از مهم‌ترین ‌آن‌هاست و علاوه بر وظائف متعارف، دو مأموریت اصلی زیر را به عنوان اهداف اساسی خود برگزیده است :
 
 مدیریت بهینه‌ی زمان کارکرد نیروی انسانی بخش‌های مختلف فعالیت سازمان اعم از اصلی و لجستیکی
 ایفای نقش محوری به عنوان یکی از ارکان هزینه‌یابی و محاسبه بهای تمام شده‌ی محصولات و خدمات، خصوصاً در مراکز فعالیت‌ پروژه محور و خدماتی
ویژگی های سیستم
 • ورود اطلاعات کارکرد پرسنل به تفکيک پروژه/سفارش، مراکز هزينه، فعاليت و مشتريان
 • داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم حقوق، دستمزد و پرسنلی
 • معرفي كاربران، گروه كاربران و نحوه دسترسي محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات
 • تعريف سطوح مختلف رده تأييد به تفكيك كاربران
 • تأييد کارکرد پروژه توسط مدير
 • ثبت کارکرد پروژه براي هر فرد
 • تعريف صفات مختلف و تخصيص صفات به پروژه ها، فعاليت ها
 • محدود کردن کاربر به ثبت تايم شيت بر مبناي کارکرد پرسنل
 • اجباري کردن ثبت توضيحات
 • اجباري کردن ثبت فعاليت
 • تنظيم برنامه هفتگي برا ي هر پرسنل
 • تنظيم جلسات گروهي
 • ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل به صورت مكانيزه
 • دريافت مکانيزه مراکز پروژه و فعاليت از مراکز سيستم مالي
 • بهبود روش شکستن رکوردهاي کارکرد پروژه در هنگام اصلاح زمان با تعويض رديف
 • جلوگيري از ثبت رديف در جداول وابسته به پروژه (در حالتي که جدول پروژه در حالت اصلاح است)
 • بهبود روش رد گروهي کارکرد پروژه
 • شعبه پذير بودن سيستم
  • فيلتر شدن کارکرد پروژه اطلاعات پرسنلي
  • تغيير شعبه
  • انجام عمليات هاي سيستمي به صورت مجزا براي هر شعبه
 • توليد گزارشات (فايل) استاندارد سيستم
 • ارائه اطلاعات عملياتي، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات
 • طراحي و چاپ فرم هاي موردنظر به طور دلخواه
 • امکان تخصيص پروژه ها به مراکز هزينه
 • امکان تعيين فعاليتهاي مجاز هر پروژه
 • امکان تعيين پرسنل مجاز در هر پروژه
 • امکان تعيين فعاليت هاي مجاز براي هر پرسنل مجاز پروژه
 • امکان ثبت کارکرد پروژه در يک بازه زماني خاص به صورت ويزارد
گزارشات کاربردی
 
ارتباط با سایر سیستم ها